Pomoc żywnościowa 2023

Strona główna » Pomoc żywnościowa » Pomoc żywnościowa 2023

Dostępne podkategorie:
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -
Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód nie przekracza 235% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

  • 1823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1410,00zł w przypadku osoby w rodzinie.


W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

- powidła śliwkowe - 0,3 kg

- makaron jajeczny świderki - 2 kg

- mleko UHT - 2 l

- szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg

- cukier biały - 2 kg

- olej rzepakowy - 2 l


Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłosić do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach  w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe