Porady prawne

Strona główna » Porady prawne

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych od 1 stycznia 2016 r. ruszył projekt rządowy nieodpłatnych porad prawnych. Na terenie całego kraju powstały punkty, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Najbliżej umiejscowiony punkt nieodpłatnych porad prawnych znajduje się w Zawierciu.

 

Punkt porad prawnych

ul. Piastowska 1 (Centrum Informacji Miejskiej)

ZAWIERCIE

czynny

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek – piątek 7.00 – 11.00

 

Osoby zainteresowane poradą prawną, proszone są o stawienie się w dowolnym terminie w godzinach pracy punktu.Interesanci przyjmowani są według kolejki. Punkt nie udziela telefonicznych porad prawnych.

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe