Opieka wytchnieniowa 2021-2022

Strona główna » Opieka wytchnieniowa 2021-2022

Dostępne podkategorie:

  Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 21 maja 2021 roku  zawarła z Wojewodą Śląskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w roku 2021 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania  to kwota 115.450,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej,czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 14 rodzinom, które złożyły do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe