Ustawa Za życiem

Strona główna » Ustawa Za życiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach z  dniem 1 stycznia 2017 r przystępuje do realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 
Ustawa zakłada m.in., że rodziny uprawnione objęte będą pomocą asystentów rodziny.

Do pobrania :
1.Treść ustawy
2.Uzasadnienie
3.Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny w Gminie Łazy
4. Upoważnienie asystenta rodziny do realizacji zadań koordynacyjnych z ustawy
   „Za życiem ”.
5. Informator
6. Wniosek na świadczenie pieniężne

Do wglądu Zarządzenie Burmistrza upoważniające Dyrektora OPS w Łazach do prowadzenia postępowań związanych z obsługą zadań wynikających z ustawy "Za życiem".

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe