O programie

Strona główna » Opieka wytchnieniowa 2021-2023 » O programie

2023

 

W Gminie Łazy po raz kolejny realizowany jest Program Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 76 296,00 zł

 


Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 21 lutego 2023 roku zawarła z Wojewodą Śląskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Łazy - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego ( np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.)
Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zakłada świadczenie usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę.
Opiekunowie, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 170 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia,karta pomiaru niezależności funkcjonalnej oświadczeń  (druki – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.


Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, w dniach                  od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7.00 do 15.00.


Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a niezakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach pod numerem telefonu 32 67 29 571, 691 474 419.

Druki do pobrania:
ZAŁĄCZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023.pdf

ZAŁĄCZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023.pdf

ZAŁĄCZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA_RODO_OW_(DLA_MINISTRA).pdf

opslazy.pl/zdjecia/Rodo OPS Łazy.pdf

 

 


 

2022

 

 
 

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 117 504,00 zł

 

Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 23 lutego 2022 roku zawarła z Wojewodą Śląskim umowę
sprawie wysokości i trybu przekazywania w roku 2022 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. A także wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki .

Opiekunowie, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 12 rodzinom, które złożyły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W ramach projektu opieką wytchnieniową w formie opieki dziennej prowadzonej w domu uczestnika zostanie łącznie objętych 12 osób potrzebujących usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Opieka będzie sprawowana w okresie marzec-grudzień 2022 r.Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach pod numerem telefonu 32 67 29 571.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021

 

 

Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 21 maja 2021 roku  zawarła z Wojewodą Śląskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w roku 2021 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.


Wartość finansowania i całkowita wartość zadania  to kwota 115.450,00 zł.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej,czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 14 rodzinom, które złożyły do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 
 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe