O programie

Strona główna » Opieka wytchnieniowa 2021-2022 » O programie

2022

 

 
 

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 117 504,00 zł

 

Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 23 lutego 2022 roku zawarła z Wojewodą Śląskim umowę
sprawie wysokości i trybu przekazywania w roku 2022 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. A także wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki .

Opiekunowie, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 12 rodzinom, które złożyły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W ramach projektu opieką wytchnieniową w formie opieki dziennej prowadzonej w domu uczestnika zostanie łącznie objętych 12 osób potrzebujących usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Opieka będzie sprawowana w okresie marzec-grudzień 2022 r.Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach pod numerem telefonu 32 67 29 571.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021

 

 

Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 21 maja 2021 roku  zawarła z Wojewodą Śląskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w roku 2021 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.


Wartość finansowania i całkowita wartość zadania  to kwota 115.450,00 zł.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej,czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 14 rodzinom, które złożyły do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 
 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe