"Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Strona główna » Aktualności » "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

data dodania: 2023-03-07 10:26:56

 

W Gminie Łazy po raz kolejny realizowany jest Program Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 76 296,00 zł

 


Informujemy, że Gmina Łazy w dniu 21 lutego 2023 roku zawarła z Wojewodą Śląskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 i otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Łazy - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego ( np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.)
Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zakłada świadczenie usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę.
Opiekunowie, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 170 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia,karta pomiaru niezależności funkcjonalnej oświadczeń  (druki – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.


Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, w dniach                  od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7.00 do 15.00.


Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a niezakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach pod numerem telefonu 32 67 29 571, 691 474 419.

Druki do pobrania:

 

czytano: 105 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe