Bezpieczne Wakacje 2020

Strona główna » Aktualności » Bezpieczne Wakacje 2020

data dodania: 2020-06-25 10:03:15

 

 

 

APEL BURMISTRZA ŁAZ
DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW


Drodzy Państwo!!!

Zbliżające się wakacje w bieżącym roku będą miały specyficzny charakter,
z uwagi na obowiązujący stan epidemii. To nie tylko czas wypoczynku, uprawiania sportów i zabawy oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. To również okres występowania szeregu obostrzeń i reżimu sanitarnego w obszarze ochrony zdrowia. Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują na konieczność prowadzenia profilaktyki edukacyjnej, której celem jest zapobieganie występowaniu kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie rozmów
z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia. Ich przestrzeganie, w istotnym stopniu, wyeliminuje zaistnienie wypadków, a często także dramatów i tragedii.
W tym miejscu pragnę także zwrócić uwagę Państwa i prosić o reagowanie              i informowanie odpowiednich służb w przypadku zaobserwowania zachowań mogących doprowadzić do nieszczęścia. Proszę Państwa o analizę poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o przekazanie ich Waszym Podopiecznym. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, pod adresem:


http://bezpiecznewakacje.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych wakacji w 2020 r.
     
       Burmistrz Łaz
  /-/ Maciej Kaczyński

 

 

Jeżeli Wasze dzieci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania:
    
- zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,

- aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,

- interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – podkreślajcie zasady i ograniczenia związane ze stanem epidemii,

- przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy w pobliżu ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc, a szczególnie o zakazie kąpieli w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Przestrzegajcie dzieci, aby:

- nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,

- nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),

- nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,

- nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer,

- kąpały się i bawiły w miejscach do tego przeznaczonych, spełniających normy sanitarne.

 

Wymagajcie od dzieci, aby:

- zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,

- nie oddalały się zbyt daleko od domu,

- unikały miejsc grupowania się osób,

- nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany,

- wracały do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku,

- na jezdnię wchodziły uważnie i spokojnie, rozglądając się,Pamiętajcie!

 - aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych;

 - aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe lub numer 112.

 

Przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek:

 - sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć oraz obostrzenia sanitarne;

 - dodatkowo wyposażcie dziecko:

w telefon lub kartę, aby w razie potrzeby miało umożliwiony kontakt z rodzicami lub opiekunami,

w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica
lub opiekuna.


WAŻNE TELEFONY

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia - + 48 222 500 115

112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja – 997

Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 300

System Zastrzegania Kart Płatniczych 828 828 828


czytano: 114 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe