To Twój czas

Strona główna » Projekty Socjalne » To Twój czas

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do projektu „ Kompleksowy projekt aktywizacji społeczno – zawodowej: To Twój czas!”

Projekt dedykowany jest osobom w wieku od 18 - 64 lat, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren powiatu zawierciańskiego, miasto Bytom i miasto Sosnowiec.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób z orzeczoną niepełnosprawnością, rodzin z dzieckiem u którego orzeczono niepełnosprawność (o ile co najmniej jeden z rodziców nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym), osób oddalonych od rynku pracy, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.  

W ramach projektu będą realizowane usługi o charakterze aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej:

- wsparcie Doradcy Klienta i Trenera Zatrudnienia Wspieranego

- wsparcie Doradcy Zawodowego i Psychologa

- wsparcie Pośrednika Pracy

- warsztaty z zakresu socjoterapii i warsztaty z aktywizacji zawodowej i psychospołecznej

- szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji

- staże zawodowe.

 

Rekrutacja do projektu trwa do 31.01.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w biurze projektu:

Stowarzyszenie Olkusz Kreatywnie ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie

Kontakt tel.: 730 004 227.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe