Senior jesienią

Strona główna » Projekty Socjalne » Senior jesienią


Projekt Socjalny „Senior jesienią”


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach w partnerstwie z „Promed„ Łazy Sp. z o.o.  przystępuje do realizacji projektu socjalnego pn. „Senior jesienią”, koordynatorami  projektu będą  pracownicy  socjalni OPS Łazy  oraz pielęgniarki z „Promed”  . Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi,  którzy będą pełnić swoje dyżury w placówkach służby zdrowia na terenie Gminy Łazy, zgodnie z załączonym harmonogramem.
Projekt skierowany jest do osób starszych w wieku poprodukcyjnym zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Łazy.
Poprzez realizację projektu pragniemy pokazać ludziom starszym, że wiek poprodukcyjny  nie oznacza: siedzieć w domu, nie spotykać się z innymi, nie podejmować żadnych działań w celu samorealizacji, ale również znać swoje prawa kiedy stan zdrowia wymaga wsparcia drugiego człowieka.


Termin realizacji od września 2016  do grudnia 2016 roku.

Działania.
1. Prelekcja i dyskusja na temat zdrowego trybu życia -  spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia - „Promed”.
2. Przedstawienie możliwości skorzystania z usług opiekuńczych i zapoznanie się z  działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
3. Spotkanie z przedstawicielami Łazowskiej Rady Seniorów.
4. Prowadzenie ewaluacji w trakcie trwania projektu
Kolejność podanych działań może ulec zmianie
 
Cel.
Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji osób w wieku sędziwym , zainteresowanie społeczności lokalnej osobami starszymi.


Harmonogram dyżurów
Pracowników Socjalnych w 2016r.


PROMED ŁAZY Sp. z o.o  ul. Jesionowa 1 - w każdy czwartek miesiąca w godzinach 10:00 - 12:00

Ośrodek Zdrowia w Chruszczobrodzie – każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00 - 12:00

Ośrodek Zdrowia w Wysokiej  - w każdą środę miesiąca w godzinach 10:00 - 12:00

Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach -  w każdy wtorek miesiąca w godzinach 10:00 -12:00


Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe