Realizacja projektu

Strona główna » Projekty EFS » Pierwszy Krok 2015 » Realizacja projektu

Realizacja projektu „Pierwszy krok” – 2015

W związku z problemem niskiej aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Łazy, na 6 046 osób w wieku aktywności zawodowej, 1 069 jest rejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu jako osoby bezrobotne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach wyszedł z inicjatywą realizacji projektu systemowego „Pierwszy krok” .

II edycja projektu jest realizowana w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość projektu na rok 2015 – 100 326,63 zł z czego 16 926,63zł stanowi wkład własny, który został wniesiony w postaci zasiłków celowych dla podopiecznych OPS.

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Łazy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej.

Cel główny jest realizowany poprzez podejmowanie następujących działań:
w m-c lutym 2015r. odbyły się zajęcia z obsługi komputera, trzy treningi interpersonalne z zarządzania czasem, domowym budżetem i komunikacji niewerbalnej. Uczestniczki przez cały okres trwania projektu objęte są wsparciem psychologa i doradcy zawodowego, który pomaga w odnalezieniu się na rynku pracy i uporządkowaniu relacji międzyludzkich.

Ponadto uczestnicy realizują wsparcie w postaci szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych predyspozycji tj. księgowość z obsługą programu rewizor, magazynier
z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowej, kucharz małej gastronomii czy kurs florystyki.

Uczestniczki w wieku 18-30 lat w przypadku zdiagnozowania potrzeby odbycia stażu zawodowego zrealizują go w okresie od kwietnia do czerwca.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe