Procedura odebrania dziecka

Strona główna » Przemoc w rodzinie » Procedura odebrania dziecka

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ŁAZACH
W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIEProcedura postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 125, poz.842) nałożyła na pracowników socjalnych nowe obowiązki i uprawnienia. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny w sytuacji zagrożenia jego życia i zdrowia oraz umieścić je w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej. Decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje wspólnie z przedstawicielem Policji i ochrony zdrowia.

W celu wsparcia pracowników socjalnych w realizacji zadań ustawowych, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza następującą Procedurę postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie oraz narzędzia pomocnicze w formie druków tj.:

druk nr 1 - notatka urzędowa dotycząca podjętych czynności,

druk nr 2 - pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka,

druk nr 3 - protokół przyjęcia zażalenia na odebranie dziecka,

druk nr 4 - pismo przekazujące do sądu opiekuńczego informację o odebraniu dziecka
Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe