O Stokrotce

Strona główna » Świetlica STOKROTKA » O Stokrotce

Dostępne podkategorie:

Świetlica Środowiskowa „Stokrotka” w Łazach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu wsparcia dziennego. Czynna jest w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach: 15:00 – 18:00, a w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach: 10:00 – 13:00. Jej siedziba mieści się w Szkole Podstawowej Nr 3, przy ul. 19-go Stycznia.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu gminy Łazy w wieku 6 – 16 lat, a poprzez to obniżenie poziomu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania zachowaniami prozdrowotnymi jako alternatywy dla zachowań ryzykownych.

Placówka w ramach swej działalności oferuje:

- pomoc przy odrabianiu prac domowych;

- zajęcia mające na celu rozwój umiejętności i zainteresowań wychowanków (zajęcia komputerowe, plastyczne);

- zajęcia wychowawcze;

- zajęcia socjoterapeutyczne;

- zajęcia na krytej pływalni;

- gry i zabawy dydaktyczne oraz ruchowe, gry stolikowe, zajęcia interakcyjne;

- jeden posiłek dostosowany do pory dnia.

Opiekę nad uczestnikami zajęć świetlicowych sprawuje wykwalifikowana kadra, wspierana przez wolontariuszy.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe