O programie

Strona główna » Program Rodzina 500 plus » O programie

 

 

                                           


ZASADY PRZYZNAWANIA 500+

OD 1 LIPCA 2019R.

- BEZ DOCHODU

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

-matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca- z wyjątkiem sytuacji gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko od dnia urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Wniosek można złożyć od 1 lipca -elektronicznie (przez bank, system Empatia lub PUE ZUS)

lub papierowo od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14 lub drogą pocztową.

Dla Kogo?

Złożenie wniosku

Ustalenie prawa i pierwsza wypłata świadczenia

Uwagi

 

 

 

 

PIERWSZE DZIECKO – nie masz jeszcze 500+

 

 

 

 

01 lipca do 31 sierpnia 2019

 

 

do 31 października 2019

 

na okres od 01 lipca 2019 do 31 maja 2021r.- wniosek składany pierwszy raz-

z wyrównaniem od lipca

 

 

01 września do 30 września 2019

 

 

do 30 listopada 2019

 

na okres od 01 lipca 2019 do 31 maja 2021r. - wniosek składany pierwszy raz- z wyrównaniem od lipca

 

 

 

 

 

PIERWSZE

I

KOLEJNE DZIECKO

- gdy masz przyznane 500+ do 30.09.2019r

 

 

 

 

 

01 lipca do 30 września 2019

 

 

 

 

 

od 1 października 2019

 

wniosek jest składany na okres świadczeniowy od 01 października 2019 do 31 maja 2021r.

-zachowana ciągłość wypłat od października 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŻDE DZIECKO-

na okres świadczeniowy 2019/2021

01 października do 31 października 2019

do 31 grudnia 2019

Na okres od 01 października 2019 do 31 maja 2021r.- wypłaty realizowane zgodnie z rozpatrzeniem wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku

01 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia 2020

Na okres od 01 listopada 2019 do 31 maja 2021r.- wypłaty realizowane zgodnie z rozpatrzeniem wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku

01 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020

do 29 lutego 2020

Na okres od 01 grudnia 2019 do 31 maja 2021r. - wypłaty realizowane zgodnie z rozpatrzeniem wniosku, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku

 

ZMIANY W USTAWIE:

 

-trzymiesięczny termin na złożenia wniosku na dzieci nowonarodzone (licząc od dnia narodzin) z wyrównaniem od dnia narodzin. W przypadku późniejszego złożenia wniosku prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku.

- trzymiesięczny termin na złożenie przez drugiego opiekuna wniosku na dziecko po śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka gdy świadczenie zostało przyznane lub rodzic zmarł przed rozpatrzeniem wniosku- z zachowaniem prawa wypłaty świadczenia od miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiła ostania wypłata,

- zmiana miejsca zamieszkania Strony nie wymaga zmiany decyzji i składania kolejnego wniosku w miejscu zamieszkania – organ dokonuje na wniosek Strony przekazania akt według właściwości i następuje dalsza realizacja wypłat świadczenia w aktualnym miejscu zamieszkania,

- przyznanie świadczenia w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- zmiana okresu świadczeniowego na 01 lipca 2019 do 31 maja 2021r (składanie wniosków od 01 lipca – elektronicznie, od 01 sierpnia – papierowo),

oraz od 01 czerwca 2021 do 31 maja 2022r. (składanie wniosków od 01 lutego- elektronicznie lub od 01 kwietnia -papierowo),

- ustalenie prawa w drodze wydania Informacji- gdy podano adres email Informacja zostanie przekazana na adres email, w przypadku braku adresu email- Informację można będzie odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie odebranie Informacji nie skutkuje wstrzymaniem wypłat.

 

 

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

Od nowego okresu zasiłkowego zmienia się kryterium dochodowe funduszu alimentacyjnego na 800,00 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Kryterium dochodowe do Zasiłku rodzinnego i „Becikowego” pozostało bez zmian.

 

Zasiłek pielęgnacyjny od 01 listopada 2019 wynosić będzie 215,84 zł.

 

Dobry start” przysługuje jednorazowo w wys. 300,00 zł na dzieci uczące się w wieku od 6 (oprócz „zerówki”) do ukończenia 20 r. życia- lub 24 r. życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy na fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne można składać elektronicznie i papierowo na zasadach jak przy świadczeniu wychowawczym od 01 lipca – elektronicznie i od 01 sierpnia – papierowo.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe