Nabór do projektu. II edycja

Strona główna » Projekty EFS » Pierwszy Krok 2015 » Nabór do projektu. II edycja


Nabór do Projektu systemowego „ Pierwszy krok”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach ogłasza nabór w związku z rozpoczęciem II edycji Projektu systemowego „Pierwszy krok”, realizowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
Projekt Pierwszy krok skierowany jest do mieszkańców Gminy Łazy:
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata
- zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy
- nie biorących wcześniej udziału w projekcie systemowym
- zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
- pierwszeństwo udziału mają osoby w wieku do 30 lat i matki samotnie wychowujące dzieci.

Celem głównym Projektu jest: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Łazy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do projektu zostanie zakwalifikowane 12 uczestników, którzy realizować będą kontrakty socjalne, w ramach nich objęci będą wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym. Odbędą
kurs „Podstawy obsługi komputera”, treningi interpersonalne takie jak zarządzanie i gospodarowanie czasem, zarządzanie domowym budżetem. Ponadto każdy z uczestników weźmie udział w dowolnie przez siebie wybranym szkoleniu zawodowym.
Dla najaktywniejszych uczestników projektu przewidziana jest możliwość odbycia stażu zawodowego.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym umożliwiającym aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach, ul Pocztowa 14, pok. nr 17 do 16 stycznia 2014 r.  Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie 32 6729571

Koordynator projektu: Bartosz Lachór

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe