Koordynacja

Strona główna » Świadczenia rodzinne » Koordynacja

I n f o r m a c j a

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zadania koordynacji w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych realizowane będą przez Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Telefony:
32 606 33 51,
32 606 33 52, 32 606 33 54, 32 606 33 55, 32 606 33 56, 32 606 33 57,
32 606 33 58, 32 606 33 59, 32 606 33 61, 32 606 33 62, 32 606 33 63, 32 606 33 65,

W godz. 8:00 - 10:00
Poniedziałki, Czwartki, Piątki

Adres do korespondencji

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe