Klub Senior Plus

Strona główna » Klub Senior Plus

Klub "Senior +" w Łazach został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zalezności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe