Klub Senior Plus

Strona główna » Klub Senior Plus

Klub Senior+ w Łazach funkcjonuje od 17 kwietnia 2023r, zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022) stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 finansowanego ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków budżetu gminy, uchwały Nr XLVI/293/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2023r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

 

Umowa na dofinansowanie zadania z budżetu państwa została podpisana 12 czerwca 2023r.

 

Klub Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, będących mieszkańcami gminy Łazy, a celem jego działalności jest integracja i aktywizacja społeczna seniorów.

 

W ramach Klubu uczestnicy korzystają ze wsparcia w formie:

- usług socjalnych tj. wsparcie emocjonalne, budowanie poczucia bezpieczeństwa, przynależność do wspólnoty podczas wspólnej kawy/ herbaty czy też zapewnienie miejsca do odpoczynku;

- zajęć edukacyjnych tj. spotkania m.in. z ludźmi kultury, spotkania z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowia, treningi umysłu oraz techniki zapamiętywania poprzez rozwiązywanie zadań poprawiających koncentrację, spostrzegawczość, gry planszowe, biblioterapia, warsztaty kulinarne, manualno- kreatywnych (rękodzielniczych – łapacze snów, szydełkowanie, robótki na drutach), spotkania wspomnieniowe;

- usług aktywności ruchowej/ sportowo- rekreacyjne tj. spacery po terenie miasta Łazy, zajęciach związanych z profilaktyką zdrowia fizycznego z fizjoterapeutą, zajęciach lekkiej gimnastyki, tańca, treningach sportowo- rekreacyjnych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu sportowo- rehabilitacyjnego, kijków nordic-walking;

- usług kulturalno- oświatowych tj. biblioterapia, wyjście do Izby Pamięci, udział w akcji „Żonkil”, spotkanie z animatorem kultury i omawianie historii Łaz.

 

 

16 czerwca 2023r zorganizowano Dzień Otwarty Klubu Senior+, na który zaproszono min. uczestników Klubu Senior+ w Zawierciu, a dla zainteresowanych prowadzone były zajęcia z profilaktyki zdrowia, edukacyjne warsztaty zdrowego odżywiania jak również integracja międzypokoleniowa podczas zajęć taneczno- gimnastycznych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach. 

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe