Instrukcja dla ZI

Strona główna » Zespół Interdyscyplinarny » Instrukcja dla ZI

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza instrukcję dotyczącą sposobu organizacji prac Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizacji procedury "Niebieskie Karty" oraz pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo - wychowawcze.

Instrukcja do wglądu w załączniku.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe