Informator dla osób dotkniętych przemocą

Strona główna » Przemoc w rodzinie » Informator dla osób dotkniętych przemocą

Niniejszym przedstawiamy Państwu Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim
dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Poniżej również odnośnik do strony internetowej z poradami prawnymi

przemocdomowa.com.pl/

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe