CZERWIEC 2014

Strona główna » Świetlica STOKROTKA » Aktualności » CZERWIEC 2014

Działalność profilaktyczna

Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” w Łazach.

 

W czerwcu 2014 r Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”zrealizowała akcję pod nazwą „Jestem bezpieczny” , która była skierowana do dzieci będących uczestnikami zajęć w świetlicy. Program zajęć miał charakter informacyjno – edukacyjny. Jego celem głównym było wykreowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach dla nich niebezpiecznych.

Cele pośrednie to:

  1. zobrazowanie wiedzy na temat niebezpieczeństw, z jakimi dzieci mogą się spotkać,

  2. ukształtowanie wzorców zachowań w groźnych sytuacjach,

  3. przybliżenie zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich,

  4. przybliżenie znajomości zasad ruchu drogowego,

  5. propagowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacji,

  6. przeciwdziałanie agresji.

Realizacja programu polegała na spotkaniach i pogadankach prowadzonych przez Policjantów Komisariatu Policji w Łazach przy udziale dzielnicowych.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe