Logo: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Logo: Chcę zmienić ustawienia prywatności i cookies

Oficjalna strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Logo: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach

Bon energetyczny

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych.

 

Od 1 sierpnia 2024 r.do 30 września 2024 r.
będzie można składać wnioski o świadczenie w formie bonu energetycznego.

 

Wysokość bonu energetycznego w 2024 r. wynosić będzie:

 • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 1 000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

   

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy główne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji. Informacja o przyznaniu bonu energetycznego zostanie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany informacja o przyznaniu bonu energetycznego pozostanie w aktach sprawy.

Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego, rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości następuje w formie decyzji administracyjnej.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023.

Bon energetyczny przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500,00 zł ,

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700,00 zł na osobę (dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych)

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20,00zł, bon ten nie przysługuje.

WAŻNE!

Wnioski dla osób zamieszkujących w Gminie Łazy będą przyjmowane:

 • elektronicznie

 • w formie tradycyjnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach,

  42-450 Łazy, ul. Pocztowa 14, pokój nr 29 – Sekcja Obsługi Interesanta i Administracji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje w sprawie bonu energetycznego udzielane są pod nr tel. 32 67-29-571, e-mail: pomoc@opslazy.pl

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zdjęcie: Informacje zdjęcie

Nasze wsparcie
Twoja samodzielność

OPS Łazy

Informacje

O naszym ośrodku

 • Rola Ośrodka

  Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwoj niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

 • Jak się zgłosić?

  Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Galeria

Zdjęcia z wydarzeń

 • Zdjęcie: Klub Wsparcia Seniorów

  Klub Wsparcia Seniorów

 • Zdjęcie: Projekty Socjalne

  Projekty Socjalne

 • Zdjęcie: Świadczenia Rodzinne

  Świadczenia Rodzinne

 • Zdjęcie: Ustawa Za Życiem

  Ustawa Za Życiem

 • Zdjęcie: Usługi Opiekuńcze

  Usługi Opiekuńcze

 • Zdjęcie: Wsparcie Rodziny

  Wsparcie Rodziny

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje

OPS Łazy
Zdjęcie: Ciekawostki zdjęcie

Trzeba sobie pomagać
To naturalne prawo

01

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

 Aby skontaktować się z nami zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

OPS Łazy
Zdjęcie: Jesteśmy do Twojej dyspozycji
OPS Łazy

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach