Śląskie dla rodziny

Strona główna » Karta Dużej Rodziny » Śląskie dla rodziny

Samorząd Województwa Śląskiego, dostrzegając w obliczu niżu demograficznego potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań wspierających rodziny, przygotował projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.

Aby go osiągnąć, prowadzone będą następujące działania:

  • promowanie rodziny, w tym wielodzietnej jako naturalnego środowiska rozwoju,
  • wzmacnianie funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej rodzin,
  • wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu,
  • wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  • diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzin w województwie śląskim

oraz

  • wspieranie dostępu rodzin do usług.

Ułatwiając rodzinom dostęp do usług, przygotowano katalog ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Będą one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 755 z późn. zm.)). Aby uzyskać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie.

W miejscach, w których oferowane są ulgi i uprawnienia przez Partnerów  zamieszczone będą:

tabliczki i naklejki z hasłem „Tu realizujemy projekt Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”


Realizacja projektu została zatwierdzona uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego nr 765/332/IV/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku ze zm. oraz nr 1344/349/IV/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku Województwo Śląskiego.

Projekt pn. „Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny” wpisuje się w rekomendacje przedstawione
w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pn. „Dobry Klimat dla Rodziny” oraz stanowi realne odzwierciedlenie zapisów zamieszczonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.slaskiedlarodziny.pl
Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień znajduje się pod linkiem

www.slaskiedlarodziny.pl/baza-ulg-i-uprawnien

Strona głównaDrukuj dokument