Logo: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Logo: Chcę zmienić ustawienia prywatności i cookies

Oficjalna strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Logo: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 - Usługi sąsiedzkie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach przystąpił do realizacji nowego zadania pomocy społecznej jakim są „usługi sąsiedzkie w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł I.

Wartość dofinansowania wyniosła 90 400,00 zł, całkowita wartość programu 113 000,00 zł.

Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania.

Usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę. Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia osobie wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane:

 • osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

 • ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie swoim zakresem obejmować będą takie czynności jak:

 1. zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych związanych z zapewnieniem posiłków, dostarczaniu zakupów, dokonaniu opłat, załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich, realizacji recept, jak również pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie czystości i porządku w mieszkaniu;

 2. pomoc w zapewnieniu podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej w zakresie utrzymania prawidłowej higieny osobistej, zapewnienie czystej odzieży, bielizny osobistej i pościelowej;

 3. zapewnienie kontaktu z otoczeniem poprzez towarzyszenie w spacerach, odwiedzinach, organizowanie spotkań z innymi osobami, umożliwienie dostępu do bieżących informacji, inne czynności wskazane przez osobę korzystającą z usług sąsiedzkich, niewymagające specjalistycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,

 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,

 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,

 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,

 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,

 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

W ramach usług sąsiedzkich gmina planuje objąć wsparciem maksymalnie 10 środowisk w ramach pozyskanych na ten cel środków finansowych z budżetu państwa w zakresie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Informacji na temat Programu udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach – Pani Monika Wierzbicka,
telefon kontaktowy – +48 32 67 295 71 wew. 10 lub 691 474 419, w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie druku zapotrzebowania na wsparcie w postaci usług sąsiedzkich dostępnego poniżej.

druk zapotrzebowania.pdf

RODO KWS.pdf

Miejsce złożenia dokumentów:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14 - pokój nr 29

Termin zgłaszania do: 21.06.2024 r.

 

Autor:  opslazy.pl
06
CZE
2024
18
razy
czytano

2/321

Zdjęcie: Informacje zdjęcie

Nasze wsparcie
Twoja samodzielność

OPS Łazy

Informacje

O naszym ośrodku

 • Rola Ośrodka

  Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwoj niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

 • Jak się zgłosić?

  Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Galeria

Zdjęcia z wydarzeń

 • Zdjęcie: Klub Wsparcia Seniorów

  Klub Wsparcia Seniorów

 • Zdjęcie: Projekty Socjalne

  Projekty Socjalne

 • Zdjęcie: Świadczenia Rodzinne

  Świadczenia Rodzinne

 • Zdjęcie: Ustawa Za Życiem

  Ustawa Za Życiem

 • Zdjęcie: Usługi Opiekuńcze

  Usługi Opiekuńcze

 • Zdjęcie: Wsparcie Rodziny

  Wsparcie Rodziny

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje

OPS Łazy
Zdjęcie: Ciekawostki zdjęcie

Trzeba sobie pomagać
To naturalne prawo

01

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

 Aby skontaktować się z nami zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

OPS Łazy
Zdjęcie: Jesteśmy do Twojej dyspozycji
OPS Łazy

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach