Funkcjonowanie OIK w Zawierciu

Strona główna » Aktualności » Funkcjonowanie OIK w Zawierciu

data dodania: 2020-10-14 14:42:03

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu funkcjonuje od 1 marca 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/417/18 z dniem 25 stycznia 2018r. Rady Powiatu Zawierciańskiego. Ośrodek realizuje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adres:
ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

Czynny:
poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Pomoc psychologiczna udzielana jest także w poniedziałki w godz. 15.30 - 18.30 i środy w godz. 16.00 - 19.00 oraz co drugi piątek miesiąca w godz. 15.30 - 18.30, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Radca prawny przyjmuje we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00 i udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz z zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Telefon: 32 67 107 48;  całodobowy - 603 672 399
E-mail: oik@pcpr.zawiercie.powiat.pl

W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy nr telefonu jest udostępniony dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej:
512 841 404

Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego na terenie Powiatu Zawierciańskiego mgr Jadwiga Miśkiewicz, tel. 512 841 404

Zasięg działań: powiat zawierciański

Zakres usług:

 • pomoc psychologiczna, w tym psychoterapia kryzysu,

 • pomoc socjalna,

 • pomoc prawna,

 • działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia, w tym w środowisku,

 • Mieszkanie Hostelowe - miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.

Problemy, w jakich można uzyskać pomoc:

 • przemoc domowa,

 • nadużycia seksualne,

 • przeżycia traumatyczne,

 • zagrożenie samobójstwem,

 • konflikty rodzinne,

 • problemy wychowawcze,

 • zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy,

 • kryzysy rozwojowe,

 • utraty okołoporodowe,

 • inne sytuacje kryzysowe.

Udzielona pomoc przez Ośrodek jest bezpłatna

 

 

czytano: 140 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe