Pomoc społeczna w związku z koronawirusem

Strona główna » Aktualności » Pomoc społeczna w związku z koronawirusem

data dodania: 2020-03-18 09:55:13

 

1. Współpracy Funkcjonariuszy Policji z pracownikami ośrodków pomocy społecznej.

Funkcjonariusze Policji w porozumieniu ze służbami sanitarnymi będą sprawdzać, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Niezwykle ważna jest współpraca Funkcjonariuszy Policji z pracownikami ośrodków pomocy społecznej. W przypadku uzyskania informacji od funkcjonariuszy Policji dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej
lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną ośrodek pomocy społecznej powinien rozeznać sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.
W pierwszej kolejności rekomenduje się kontakt pracownika ośrodka pomocy społecznej
za pomocą rozmowy telefonicznej.

 

2. Zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych.

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie art.48b ustawy o pomocy społecznej. Dostarczenie posiłku lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu
z osobą poddaną kwarantannie i może być wykonane przez osoby wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej
we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych.

 

3. Świadczenia pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Rekomendowane jest udzielenie przez jednostki samorządu terytorialnego osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym lub innym wymagających wsparcia poddanym kwarantannie, pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego
w formie rozmowy telefonicznej.

czytano: 61 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe