Stypendia szkolne na rok szkolny 2019,2020

Strona główna » Aktualności » Stypendia szkolne na rok szkolny 2019,2020

data dodania: 2019-08-27 08:18:43

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020Stypendium szkolne
- może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł (netto).


Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, w razie śmierci rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania, nagłej i ciężkiej choroby uprawnionego albo rodzica lub opiekuna, nieszczęśliwego wypadku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.


Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach,  przy ul. Pocztowej 14, w godzinach jego pracy od 7.00 -14.30 w terminie – od 2 do 15 września br.
Wszelkie informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach przy ul. Pocztowej 14, pok. nr 18,   jak również pod nr telef. (32) 6729571 wew. 19 oraz pisząc na adres stypendia@opslazy.pl.

czytano: 200 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe