Bezpieczne wakacje Apel Burmistrza

Strona główna » Aktualności » Bezpieczne wakacje Apel Burmistrza

data dodania: 2019-07-03 14:16:02

 

 

APEL BURMISTRZA ŁAZ

 

DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

 

Drodzy Państwo!!!

 

Zbliżające się wakacje to nie tylko czas wypoczynku, uprawiania sportów i zabawy, ale również okres występowania szeregu zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na konieczność prowadzenia profilaktyki edukacyjnej, której celem jest zapobieganie występowaniu niebezpiecznych zjawisk w czasie korzystania przez dzieci i młodzież z uroków lata zarówno w kraju jak i za granicą. Jedną z form są bezpośrednie rozmowy i pogadanki z rodzicami, pedagogami oraz opiekunami traktujące o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie w istotnym stopniu eliminuje zaistnienie wypadków, a często także dramatów
i tragedii.

W tym miejscu pragnę także zwrócić uwagę Państwa i prosić o reagowanie i informowanie odpowiednich służb w przypadku zaobserwowania zachowań mogących doprowadzić do nieszczęścia. Proszę Państwa o analizę poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o przekazanie ich Waszym Podopiecznym. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, pod adresem:

http://bezpiecznewakacje.pl/

Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych, udanych i niezapomnianych wakacji
w 2019 r.

Burmistrz Łaz

/-/ Maciej Kaczyński

Jeżeli Wasze dzieci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania:

 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,


 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,


 • interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią
  i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki,


 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy w pobliżu ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc, a szczególnie o zakazie kąpieli
  w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 

 

Przestrzegajcie dzieci, aby:

 

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,


 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),


 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,


 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi
  np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer,


 • kąpały się i bawiły w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Wymagajcie od dzieci, aby:

 

 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,


 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,


 • unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,


 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany,


 • wracały do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku,


 • na jezdnię wchodziły uważnie i spokojnie, rozglądając się,

 

 

Pamiętajcie!

 

 • Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych;


 • Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe lub numer 112,


 • Aby przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania;

 

 

Przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek:

 

 • sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć,


 • dodatkowo wyposażcie dziecko:

  • w telefon lub kartę, aby w razie potrzeby miało umożliwiony kontakt
   z rodzicami lub opiekunami,


  • w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica
   lub opiekuna.

 

 

czytano: 182 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe